Presentation

Jag är född nyårsafton 1960 och följdaktligen snart ett halvdecennium gammal. Jag växte upp i en småbrukarfamilj i Mossby som ligger i Södra Skåne. Efter avslutad grundskola läste jag 4-årig teknisk linje på gymnasium och därefter drog jag iväg till Lund och blev civilekonom. Eftersom jag är nyfiken på det mesta så har jag även förkovrat mig i andra ämnen som har intresserat mig. För närvarande består därför min studiemeritlista av följande ämnen:

Civilekonomexamen 130 p med inriktning på finansiering och redovisning.

Marknadsanalys 10 p

Arkeologi 28 p

Geovetenskap 10 p

Musikvetenskap 25 p

Mitt yrkesverksamma liv har bestått av så skilda saker som produktionsarbetare inom plastindustrin, tröskförare, marknadsundersökare (främst industriella) samt som projektledare m.m inom medierådgivningsbranschen. I dag är jag ekonomansvarig på ett kooperativ inom personlig assistans. Dessutom gör jag lite frilansuppdrag inom data, grafisk layout och marknadsundersökningar. Utöver detta bedriver jag även biodling som omfattar ett 30-tal bisamhällen.

Under årens lopp har jag utövat olika intressen som ex.vis DX-ing vilket innebär avlyssning av utländska radiostationer, löpning där bästa tider är 3.16.22 på marathon och 36.50 på 10 km, musikutövande med klassisk gitarr som huvudinstrument, lite ornitologi och även lite slagruteteknik (tro mig, 50-70% av alla individer som provar på vinkelpekare för att bl.a detektera s.k "Curry-linjer"  får reaktion med pekarna. Ett fascinerande ämne där man försöker förena sunt förnuft, vetenskap och lite "övernaturliga fenomen". För personer som inte reagerar på slagrutor är denna egenskap helt obegriplig.) 

Numera bor jag i Odarslöv, i gränsområdet till Kungsmarkens Naturreservat som ligger ca 3 km öster om Lund. Min familj består av sambo sedan 25 år och två pojkar på 16 och 18 år.

 

Tillbaks till:

Huvudsida