Fågellivet på Kungsmarken

(Uppdaterad 2009-11-03)

Här listas de fågelarter som jag har sett på Kungsmarken sedan 1991 samt de som normalt häckar på området. Överflygande arter som ex.vis tranor och prutgäss har ej medtagits utan enbart de som häckar eller har haft ett näringssök. Jag har även medtagit arter som har setts på angränsande jordbruksmark strax norr om området. Vidare kan nämnas att jag har satt upp en hel del holkar. Mitt "fastighetsbestånd" består f.n av 26 starholkar (nästan allla brukar bli bebodda), ett 10-tal småfågelsholkar och en kattuggleholk. Sista lyckade häckningen för kattugglorna var år 1999.  I området finns mård och det visar sig genom bl.a att jag under vårrensningen i februari 00 hittade två döda fasanhonor och en ekorre utan huvud i en tidigare uppsatt kattuggleholk. 

Starholkarna är desto mer populära. Vid räkning av starungar har följande antal framkommit: 2003: 126 st. 2004: 124 st 2005: 105 st. Som tack för bostadsförsörjningen så tömmer de vårt bigarråträd på alla bär under ett par dagar. "Otack är världens lön". 

Den relativt unga ekskogen på norra delen av området är rik på fåglar under sommaren. Största delen av området är täckt av tät undervegetation som ex.vis hallon och den fuktiga/vattensjuka jorden ger ett gott underlag för insekter som bidrar till fågelfödan. En del forskningsprojekt bedrivs här och bl.a har ekologiska institutionen i Lund ett 100-tal småfågelsholkar uppsatta som säkerligen också bidrar till ett rikt fågelliv.

Har du själv sett någon fågel i år på Kungsmarken som saknas i nedanstående förteckning, så tar jag tacksamt emot information för att komplettera listan som hittills innehåller 124 arter varav ca  65 är häckande. Listan är baserad på mina egna observationer samt observationer lämnade till SKOF-svararen. 

Sedda fågelarter Häckande Kommentar
Bergfink    
Björktrast X  
Blå Kärrhök    
Blåmes X  
Bläsgås
Bofink X  
Brandkronad kungsfågel   Sedd bl.a 1998-1999 från dec till 12 feb.
Brun Kärrhök X Häckar i Odarslövsområdet
Buskskvätta X  
Domherre    
Dubbelbeckasin    
Duvhök    
Dvärgbeckasin    
Enkelbeckasin   Ingen häckning men spelande hane ett år någon gång mellan 1992-1994
Entita X  
Fasan X  
Fiskmås    
Fjällvråk    
Glada X  
Gransångare X  
Gravand X  
Gräsand X  
Grå flugsnappare    
Grågås
Gråhakedopping
Gråsiska
Gråtrut    
Gräsand
Gräshoppssångare ? 1997,  2002 och 2009
Grönfink X  
Grönsiska    
Grönsångare X  
Gulsparv X  
Gulärla    
Gärdsmyg X  
Gök X  
Göktyta    
Hornuggla X  
Hussvala X  
Häger    
Hämpling X  
Härmsångare X  
Jorduggla    
Järnsparv X  
Kaja X  
Kanadagås
Kattuggla X  
Knipa    
Knölsvan X Häckningarna brukar misslyckas i Glomsjön troligtvis pga förekomst av mink
Koltrast X  
Korp ??  
Kricka    
Kråka X  
Kungsfågel    
Kungsfågelsångare   Sedd hösten 1999 och 2003  
Kungsörn
Kärrsångare X  
Ladusvala X  
Ljungpipare    
Lövsångare X  
Mindre hackspett  ?  
Mindre Korsnäbb    
Mindre Sångsvan
Morkulla X  
Näktergal X  
Nötkråka    
Nötskrika    
Nötväcka X  
Ormvråk X  
Ortolansparv   Rapporterad till SKOF under hösten 2000 och 2005
Pilfink X  
Rapphöna X  
Ringduva X  
Ringtrast    
Råka    
Rödhake X  
Rödstjärt X  
Rödstrupig piplärka    
Rödvingetrast    
Rörhöna
Rörsångare X  
Sidensvans    
Skata X  
Skogsduva    
Skogssnäppa    
Skrattmås    
Sommargylling    
Sothöna X  
Sparvhök X  
Sparvuggla   Förekomst under hösten 1999
Spillkråka  ?  
Stare X  
Stenfalk    
Steglits X  
Stenknäck X  
Stenskvätta X  
Stjärtmes    
Storspov X  Verkar ha övergett området fr.om 2004
Strandskata    
Större Hackspett X  
Större Korsnäbb    
Större Piplärka    
Svarthätta X  
Svart Rödstjärt   Sedd våren 1997 och 2005
Svartvit flugsnappare X  
Sånglärka X  
Sångsvan    
Sädesärla X  
Sädgås    
Sävsparv X  
Sävsångare X  
Taigasångare   Sedd hösten 1999
Talgoxe X  
Taltrast X  
Tofsvipa X  
Tornfalk X  
Tornseglare    
Trädgårdssångare X  
Trädkrypare X  
Trädpiplärka X  
Törnskata    
Törnsångare X  
Vaktel   Hörd ett par gånger under sommaren 2000 strax väster/norr om Kungsmarken.
Varfågel    
Vattenrall  ? Hörd flitigt 2009
Vit stork   Alla märkta
Ängspiplärka X  
Ärtsångare X  

Jag tar tacksamt emot information för uppdatering samt synpunkter till följande e-post: bengt@kungsmarken.info

Tillbaks till:

Kungsmarken

Huvudsida